Kommunen kan give tilbud om mentorstøtte til alle beskæftigelseslovens målgrupper med det formål at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse.

Viftens medarbejdere yder også mentorstøtte.

En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelses rettet tilbud mv. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse.

Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.

 I tæt samarbejde med respektive sagsbehandlere og/eller formidlere udarbejdes indsatsområder i forhold til den enkelte borger.

Der udarbejdes sammen med borgeren en konkret plan for, hvordan der skal arbejdes med de udvalgte indsatsområder. 

Publiceret 17-12-2015