Viften tilbyder støtte, vejledning og rådgivning til, at den enkelte kan leve et selvstændigt liv, udføre daglige gøremål og opnå struktur på hverdagen. Yde borgerne omsorg i forhold til nedsat funktionsevne. 

Støtte til samvær med ligestillede, opnå og vedligeholde netværk.

Mulighed for personlig udvikling og selvstændighed samt styrkelse af de sociale og personlige færdigheder. 

Støtte til at træffe valg og have indflydelse på eget liv og dagligdag.

Deltagelse i offentlige og kulturelle tilbud sammen med andre.

Individuel støtte og vejledning til f.eks. rengøring, gennemgang af post, bankbesøg, indkøb.

Støttetildeling er individuelt med baggrund i en § 141 handleplan og servicetildeling. 

Den tilbydes som:

  • Botilbud
  • Støtte i eget hjem
  • Mentorstøtte
  • Fritidsværestedet Café Toeren

 Læs mere om de enkelte tilbud ved, at klikke i menuerne til venstre.

 

 

Publiceret 06-05-2015