Indflydelse til borgerne

Når vi møder borgerne sker det i borgerens hjem og vi lægger vægt på at støtte den enkelte borger til at træffe egne valg, styrke selvtilliden, støtte til at se sig selv som en større del af sociale sammenhænge og fastholde og udbygge netværk.

 

Samarbejde med pårørende

Der er altid mulighed for at kontakte os eller aflægge besøg, idet vi tilstræber en tæt kontakt til familie og netværk.

 

En gang årligt afholdes en informationsaften for pårørende på tværs af tilbuddene i Viften. Der er nedsat et kontaktråd på tværs af tilbuddene for voksne med funktionsnedsættelse  i Social afdelingen i Skive Kommune. Viften har 3 pladser i dette råd.

 

Publiceret 17-12-2015