Som en del af Skive kommune yder Viften individuel støtte i 7 botilbud og 2 hjemmevejleder korps.

Botilbuddene er af forskellige udformning, hvilket i praksis gør dem velegnede til målgruppens forskellige funktionsnedsættelser og behov. 

I praksis kan indholdet tilrettes ved hver botilbud således, at det enkelte tilbud passer til den givne gruppe af borgere. Dette ændrer ikke på de fysiske rammer omkring det enkelte tilbud.

Der ydes støtte til borgere, i egen lejlighed med tilknytning til en fælleslejlighed samt to korps, der kører til borger i egen bolig, beliggende rundt om i Skive Kommune. 2 gange om ugen er der tilbud om gruppestøtte på Fritids/værestedet To'eren, hvor borgere, der er tilknyttet ordningen kan opsøge hjælp og støtte.

Viften yder mentor støtte. Mentoren har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, eller et beskæftigelses rettet tilbud m.v. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte borger har særlig brug for støtte til.

Viftens aktivitet -og samværstilbud, tager udgangspunkt i en café
- et værested, hvor der er mulighed for socialt samvær og aktiviteter med ligestillede.
Det kan f.eks. være udflugter, ferieture, fester m.m., men også forskellige aktiviteter samt et undervisningstilbud i samarbejde med oplysningsforbundene.
Aktiviteterne er målrettet alle aldersgrupper.

 

 

Publiceret 17-12-2015