Som en del af Skive kommune yder Viften forskellige bostøtte tilbud og to hjemmevejleder korps.

Botilbuddene er af forskellige udformning, hvilket i praksis gør dem velegnede til målgruppens forskellige funktionsnedsættelser og behov. 

I praksis kan indholdet tilrettes således, at det enkelte tilbud passer til de borgere som er tilknyttet. Dette ændrer ikke på de fysiske rammer omkring det enkelte tilbud.

Derudover ydes støtte til borgere, i egen lejlighed med tilknytning til en fælles lejlighed og evt. tilknyttede  borgere som bor et andet sted i byen samt  to korps, der kører til borger i egen bolig, beliggende rundt om i Skive Kommune.  2 gange om ugen er der tilbud om gruppestøtte på Fritids/værestedet To'eren. Borgere, der er tilknyttet ordningen, kan opsøge støtte og vejledning.

Viften yder mentor støtte. Mentoren har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, eller et beskæftigelses rettet tilbud m.v. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til.

Viftens aktivitet -og samværstilbud tager udgangspunkt i en café
- et værested, hvor der er mulighed for socialt samvær og aktiviteter med ligestillede.
Aktiviteterne kan være udflugter, ferieture, fester m.m., men også forskellige aktiviteter samt et undervisningstilbud i samarbejde med oplysningsforbundene.
Aktiviteterne er målrettet alle aldersgrupper.

Publiceret 17-12-2015