Viftens medarbejder yder omsorg i forhold til nedsat funktionsevne.

Støtte til samvær med ligestillede, og støtte til at opnå og vedligeholde netværk. Mulighed for personlig udvikling og selvstændighed samt styrkelse af de sociale og personlige færdigheder. Støtte til at træffe valg og have indflydelse på eget liv og dagligdag.

Deltagelse i offentlige og kulturelle tilbud sammen  med andre. Individuel støtte til f.eks. rengøring, gennemgang af post, bankbesøg, indkøb.

Støtte tildeling til den enkelte borger er individuelt med baggrund i en § 141 handleplan og servicetildeling.

To'eren tager sit udgangspunkt i en café, der hver dag åbner kl. 12.00. I caféen kan borgerne købe hjemmelavet sund mad. Derudover sælges kaffe/te, håndmadder, fast food m.v., alt efter den enkeltes ønske og til rimelige priser.

Alkohol må kun nydes ved specielle lejligheder, f.eks. til fest (må ikke medbringes). Caféen har frivillige fra målgruppen, der med støtte og vejledning af medarbejderne, udfører opgaver som rengøring, madlavning, indkøb og renholdelse af udendørs arealer.

Åben vejledning, hvor borgeren kan opsøge medarbejdere, for at få støtte til aktuelle spørgsmål/dilemmaer. Støtten er et tilbud og borgerne skal opsøge støtten.

Kontakt og Støtte ud fra en individuel servicetildeling med baggrund i en § 141 handleplan. Støtten kan opsøges på faste tider 2 gange om ugen..

Publiceret 17-12-2015