Spring navigation over

Velkommen til Viften

Viftens målgruppe er personer over 18 år, med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne,yngre fysisk handicappede og personer med erhvervet hjerneskade, som støttes og vejledes til at leve et selvstændigt liv efter servicelovens:

§ 83       Personlig pleje og hjælp/støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 

§ 85       Individuel støtte, - støtte, vejledning og rådgivning

§ 104     Fritids/værested 

§ 11       Mentoropgaver (Lab lov)